Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 1

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 2

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 3

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 4

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 5

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 6

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 7

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 8

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 9

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย
EP 10 End

Foundation Season 1 (2021)

 Hari Seldon นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะเขาเป็นคนที่คิดค้นจิตวิเคราะห์ โดยใช้ Psychohistory เป็นคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยทำนายอนาคตได้ ฮาริอัจฉริยะผู้นี้ทำนายการล่มสลายของจักรวรรดิกาแลกติกดังนั้นเขาจึงพยายามสร้างอาณานิคมที่มีชื่อว่า Foundation เพื่อรักษาความรู้ของมนุษยชาติ Foundationนี้สามารถช่วยให้มนุษย์เริ่มต้นใหม่ได้หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิกาแลกติก

ดูหนัง HopsMovie
X
X